Impressum

Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem společnosti RTG Media united s.r.o. Všechna práva jsou vyhrazena.

Materiály zobrazené na této stránce nemůžete využívat bez svolení společnosti RTG Media united s.r.o. Nejste oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely, bez povolení společnosti RTG Media united s.r.o.

Váš přístup k této stránce a její užívání také podléhají následujícím podmínkám a všem příslušným právním předpisům. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad a omezení podmínky a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi Vámi a společností RTG Media united s.r.o., týkající se předmětu této stránky jsou tímto nahrazeny.

Včetně DPH plus poštovné.